Bra byggekonomi en nödvändighet

Byggekonomi går som en röd tråd i det mesta av det vi gör. Ekonomin är också en av de starkaste orsakerna till att vi valt partnering som arbetsform.

Partneringsamverkan bygger på att använda allas kunskap på bästa sätt. Rätt resursnyttande minimerar projekttiden och reducerar kostnaderna samtidigt som kvaliteten på slutprodukten höjs.

Parternas tidiga medverkan i projektet innebär också bättre och exaktare kalkyler då varje aktör redan från start kan planera sin insats och optimera sina materialval. 

Gemensam och öppen ekonomi leder också till att alla är rädda om pengarna och arbetar för att nå den budget man tillsammans satt.