Med CONSTO-skolan säkras vår framtid

CONSTO-skolan är samlingsnamnet för vår akademi i vilken vi driver våra utbildningar, både med interna och externa utbildare.

Utgångspunkten med CONSTO-skolan är att erbjuda ett kraftfullt utbildningsprogram i ren CONSTO-anda.

Vi arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner för att tillgodose varje individs utveckling. Detta innebär att vi skräddarsyr just din utbildning

CONSTO-skolan kommer att innehålla allt från kravutbildningar till egenutformade ledarskaps- och ekonomiutbildningar. 

CONSTO-skolan är ett viktig led i vår utveckling. 

Undervisning Consto-skolan