Vi bygger det du som kund vill ha

Inom CONSTO är sällan den ena dagen den andra lik. Variationerna är stora mellan byggprojektens storlek och karaktär. Det samma gäller kravbilden från dig som kund.

Som beställare av ett handelscentra eller en industrihall söker du sannolikt funktionella flöden, robusta konstruktioner och leverans på minuten. Byggandet av bostadshus, hotell och kontor ställer helt andra krav. Här prioriteras finish, miljöaspekter och byggnadstekniska detaljer väsentligt högre.

CONSTO har erfarenheten av att möta kunder på alla plan. Vi har specialistkompetensen som krävs och en organisation som anpassas efter varje enskilt uppdrag. 

Bostäder

Vi har genom åren ansvarat för totalentreprenader av ett flertal stora bostadsprojekt. Välkända exempel är Bryggudden , Bryggpalatset och Kanikenäsholmen i Karlstad, Stadskajen i Västerås samt Kv Kumminen i Örebro. Stora pågående projekt är bland annat Fyren i Nynäshamn och Tegelhagen i Upplands Bro.

Offentligt 

Vi bygger offentliga miljöer inom en rad olika områden. Bland exemplen finns skolor, förskolor och behandlingshem men också museum och stora konferenscentran. Ett omfattande objekt är välkända Karlstad CCC.

Handel

Ett växande område är kommersiella fastigheter där vi genom åren medverkat till flera stora handelsparker, som t.ex Välsvikens Köpcenter, både i Värmland och på andra håll. Vi bygger också butiksmiljöer, bilhallar etc.  

Kontor

Vi engagerar oss ofta och gärna i byggnation av kontorsanläggningar av olika storlek. Senaste exemplet är Constos eget kontor på Örsholmen i Karlstad.

Industri

Vi tar ansvar för kompletta industrianläggningar med produktionshallar, lagerutrymmen och kontor.

Hotell

Hotellbyggnation har under senare år utvecklats till ett av våra viktigaste områden. Vårt åtagande kan omfatta kompletta totalentreprenader men också interiöra miljöer som foajéer, restauranger och hotellrum. Det senaste är utbyggnad och tillbyggnad på Elite Stadshotell i Karlstad

Sjukhus

Inom koncernen har vi genom åren, framförallt i Norge, deltagit i uppförandet av ett flertal stora sjukhusbyggnationer. Till de större projekten hör Lovisenberg Sykehus i Oslo, A-flöja Univeritetssykehus i Tromsö och UNN HF Pasienthotell.