Anton Eriksson, Arbetsledare

Ledningen vill ge mig chansen

Vad är din roll som Arbetsledare?
– Titeln ger nog en ganska bra beskrivning av vad jag gör. Från min utgångspunkt på platskontoret ute på bygget sköter jag de löpande kontakterna och genomgångarna med kollegorna. På bordet hamnar dock även en hel del administrativa uppgifter.

Vad finns i bagaget?
– Så här långt en bra utbildning och ett knappt halvår här på Consto. Jag avslutade i början av sommaren en 4-årig teknisk gymnasieutbildning och fick redan i juli jobbet här.

Har du funnit dig till rätta?
– Definitivt! Här är fullt upp hela dagarna och det tycker jag om. Jag har också haft turen att få bra människor runtomkring mig.

Ser du en framtid här på Consto?
– Ja, det gör jag. Företaget växer i ju raketfart. Jag får också uppfattningen av att ledningen vill ge mig chansen att utveckas och komma framåt vilket känns bra i mitt skede av karriären.