Affärsidé och historik

CONSTO-koncernens verksamhet samlas under gemensam affärsidé och vision. De norska och svenska verksamhetsgrenarna, var och en med egen historia, sammanfördes 2016 till en gemensam, slagkraftig enhet med spridning över hela den svensk-norska byggmarknaden.

Historik

Consto AB har sin bakgrund i värmländska bygg- och entreprenörsföretaget Byggbolaget i Värmland AB, som grundades 1996.

Företaget har därefter expanderat i snabb takt och utvecklades under en 20-årsperiod till ett av regionens ledande byggföretag. Flera av Värmlands byggnadsmässiga landmärken – Karlstads CCC, Välsvikens Handelspark och bostadsområdena Bryggudden och Kanikenäsholmen – har Byggbolaget som huvudentreprenör.

I slutet av 2016 förvärvade norska byggkoncernen Consto AS en majoritet av aktierna, vilket gjorde bolaget till CONSTO-koncernens svenska gren med stark målsättning att bli en av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden. 

31 december 2017 fullbordas förvandlingen då hela den svenska organisationen samlas under det gemensamma namnet Consto AB.

Affärsidé

Consto skall vara en ledande och välkänd byggaktör. Med total kvalitet i alla led, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare.

Leverans skall ske till rätt pris och med rätt kvalitet inom uppsatt tidsplan.

Vårt motto

Vi håller vad vi lovar.

Bryggudden

Consto bygger på Välsviken